حفظ وضعیت صحیح بدن به هنگام نشستن پشت کامپیوتر بسیار حائز اهمیت است و باید تا حد امکان در طول مدت کار با این وسیله، این نکته مهم را در نظر داشته و شکل استاندارد نشستن صحیح را رعایت کرد.

● آکادمی جراحان ارتوپدی آمریکا در این زمینه توصیه هایی را ارائه کرده که به قرار زیر است:

▪ صندلی را انتخاب کنید که به راحتی می توان با آن سازگار شد و احساس ثبات و پایداری کرد.

به طوری که دارای یک پشتی مناسب و راحت و نیز چرخ هایی باشد که حداقل در پنج نقطه با زمین تماس داشته باشد.

▪ مطمئن شوید که زانوهای شما در سطح ران قرار بگیرد و کف پاهایتان کاملا روی زمین قرار بگیرد.

▪ از صندلی دارای دسته استفاده کنید تا بتوانید بازوهای خود را در سطح کمرتان قرار دهید.

▪ صندلی شما حتما باید تشک داشته باشد و صندلی باید اندکی به سمت کف زمین متمایل باشد.